Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Najem lokalu - Blog i porady prawne

Jak poradzić sobie ze sprawami związanymi z użytkowaniem lokalu z uwzględnieniem reguł kodeksu cywilnego? Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy najmu niekoniecznie musi skończyć się w sądzie! Porady prawne umożliwią zapoznanie się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju spraw także ewentualnego odstąpienia od zawartego kontraktu. Aby dojść do porozumienia, warto znać swoje obowiązki oraz regulacje prawa, które przybliżane są w procesie doradztwa.

Porady obejmują swoim zakresem nie tylko odstąpienie czy wypowiedzenia umowy najmu, ale również kwestie sporządzania zgodnych z przepisami dokumentów, tj. umów. Doradztwo dotyczące okresu rozwiązania kontraktów jest przeznaczone dla osób, które w trybie natychmiastowym z różnych przyczyn chcą zmienić miejsce zamieszkania lub zmuszone są do jego opuszczenia.

Porady w sprawie nieruchomości, w szczególności dotyczące odstąpienia lub rozwiązanie, wypowiedzenia kontraktu najmu, mogą pozwolić dostosować się do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów w tym art. 11. Doradztwo prawne dotyczące wspomnianych kwestii może odbywać się w formie online, co pozwala na udzielanie pomocy prawnej klientom z całej Polski.

Czy można zerwać umowę najmu? Często wynajmujący zwracają się do mnie o poradę w sytuacji gdy najemca zerwał umowę najmu. Schemat postępowania lokatora zazwyczaj jest podobny i albo informuje wynajmującego mailowo, że za kilka dni się wyprowadza albo składa wypowiedzenie umowy najmu ( gdy umowa nie przewiduje takiego rozwiązania dla najemcy). Często w takich sytuacjach Najemca po prostu opuszcza mieszkanie nawet jeśli wynajmujący sprzeciwia się takiemu zachowaniu i jasno informuje, że umowa nadal obowiązuje.  Co robić w takiej sytuacji?

Czy można zerwać umowę najmu lokalu ?

(więcej…)

Ostatnio zaczęłam się zastanawiać co się dzieje w EPU – elektronicznym postępowaniu upominawczym. W ciągu ostatniego miesiąca zgłosiło się do mnie kilku klientów, którym sąd Rejonowy Lublin – Zachód odmówił wydania nakazu zapłaty . W uzasadnieniu padało stwierdzenie, ze stan faktyczny sprawy wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego  lub lakoniczne uzasadnienie o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (konia z rzędem temu, kto wyjaśni dlaczego referendarz sądowy tak uznał).

Zacznijmy może od tego co to jest EPU?

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. Inaczej mówiąc nakaz zapłaty przez Internet.

(więcej…)

W dobie rosnącej inflacji, dodruku pieniądza i niepewności na rynku gospodarczym wielu inwestorów poszukuje bezpiecznej przystani chcąc lokować swoje pieniądze w nieruchomościach. Czasami zdarza się,  jednak, że mamy przed sobą atrakcyjną okazję inwestycyjną związaną z nieruchomością, ale … okazuje się, że jest ona obarczona wielkim bałaganem w księdze wieczystej.

Inna sytuacja. Kamienica będąca w danej rodzinie od pokoleń. Tak się jednak złożyło, że w pewnym momencie współwłaściciele przestali dbać o regulowanie kwestii związanych z spadkobraniem i w księdze wieczystej figurują od dawna nieżyjący dziadkowie lub prapradziadkowie. Jak w takiej sytuacji zarządzać taką nieruchomością?

(więcej…)

Jak zaskarzyc uchwale wspolnoty

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają z różną częstotliwością oraz dotyczą różnych kwestii. Najczęściej uchwały zapadają w związku z zarządem części wspólnych nieruchomości. Mogą dotyczyć np. opłat na poczet remontu dachu, renowacji windy itp. Co jednak, gdy taka uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa lub umową właścicieli lokali? Co zrobić, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej godzi w  interesy właściciela lokalu?

Właściciel lokalu mieszkalnego nie pozostaje bez ochrony w takiej sytuacji. Może bowiem przed sądem zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.

Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej? Kto zaskarża uchwałę?

(więcej…)

W ogólnej krzątaninie w tym tygodniu, znalazłam chwilę dla siebie i postanowiłam napisać ten wpis. Jest właśnie wieczór, w telewizji leci mecz (właśnie gra FC Barcelona) . Dziś po południu skończyłam pisać umowy najmu okazjonalnego dla klienta. A potem naszła mnie refleksja, którą postanowiłam się z Tobą podzielić.

(więcej…)

Brak aktu notarialnego Czy umowa najmu okazjonalnego jest nieważna, gdy najemca nie przedłoży aktu notarialnego wynajmującemu? Z takim pytaniem ostatnio zwrócił się do mnie jeden z właścicieli lokalu mieszkalnego. Zawarł umowę najmu okazjonalnego z lokatorem. Pech chciał, że lokator ociągał się z udaniem do notariusza w celu poddania się egzekucji w akcie notarialnym w zakresie eksmisji z lokalu. Jako, że życie nie zna próżni – zaczęły się problemy z płatnościami czynszu.

(więcej…)

Kaucja jest formą zabezpieczenia roszczeń umowy najmu lokalu mieszkalnego. Niestety często niedoceniana przez wynajmujących, traktowana jako zwykły element zwykłej umowy. Tymczasem kaucja poza swoją funkcją zabezpieczającą może pełnić także funkcję weryfikacyjną. Jak to możliwe? To proste. Jeżeli najemcy na samym początku zawierania umowy najmu nie stać na uiszczenie kwoty stanowiącej minimum półtora krotności miesięcznego czynszu – zastanów się czy chcesz z tą osobą podpisać umowę.
Temat kaucji jest dość obszerny a ja w poniższym artykule postaram się omówić najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem tego zabezpieczenia w praktyce najmu lokali mieszkalnych.

(więcej…)

Koronawirus (COVID-19), stan epidemii. Czy ktokolwiek spodziewał się takiej sytuacji? Na pewno nie. Żadna branża ani gałąź gospodarki nie była przygotowana na tą sytuację. Nie mniej jednak wprowadzony stan epidemii, ograniczony obowiązek uczęszczania do szkół mocno zatrzęsły rynkiem najmu. Zwłaszcza najmu na pokoje oraz najmu krótkoterminowego. Koronawirus a wypowiedzenie umowy najmu. Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego z powodu koronawirusa?

(więcej…)

Polskie prawo przewiduje znacznie więcej przywilejów dla najemcy, aniżeli dla właściciela lokalu. Nie oznacza to jednak, że wynajmujący nie ma prawa wypowiedzenia umowy najmu. Takie sytuacje są dopuszczalne, jeżeli najemca między innymi rażąco narusza porządek domowy bądź też korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową. (więcej…)

Eksmisja członka rodziny, zwłaszcza gdy może być to osoba bliska – budzi kontrowersje. Życie jednak  nie znosi próżni. Zdarzają się bowiem sprawy, w których to np. rodzice domagają się eksmisji dorosłego dziecka z domu. Dzisiejszy wpis nie ma na celu nikogo oceniać, ganić. Poniżej poruszę swego rodzaju temat tabu, który przewija się niepostrzeżenie na wokandach sądowych.

Eksmisja członka rodziny a umowa użyczenia

(więcej…)