Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Umowa poręczenia – wzór

250,00  (zawiera 23% VAT)

Jak zabezpieczyć płatność czynszu najmu? To pytanie powtarza każdy wynajmujący przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jeżeli poszukujesz rozwiązania problemu braku płatności czynszu najmu koniecznie rozważ poręczenie.

Kategoria:
Opis

Co to jest poręczenie i jak wpływa na umowę najmu lokalu?

Umowa poręczenia jako zabezpieczenie umowy najmu lokalu mieszkalnego to wciąż niedoceniany sposób zabezpieczenia wierzytelności. A dość często z tej umowy korzystają banki np. udzielając pożyczek, czy też inne instytucje finansowe.

Jak poręczenie może pomóc w zabezpieczeniu czynszu najmu?

Umowa najmu lokalu jest umową o charakterze zobowiązującym. Z reguły co miesiąc na rzecz wynajmującego powstaje wierzytelność w postaci czynszu najmu. Umowa poręczenia to nic innego jak zabezpieczenie płatności czynszu przez osobę trzecią. Oznacza to, że za płatność czynszu (oraz innych opłat wynikających z umowy najmu) odpowiada najemca oraz Poręczyciel (osoba trzecia, potocznie zwaną żyrant). Wynajmujący (Wierzyciel) w przypadku powstania zaległości czynszowych może żądać zapłaty czynszu najmu od Najemcy oraz od poręczyciela. Dochodzenie zaległego czynszu od poręczyciela gwarantuje większą skuteczność postępowania egzekucyjnego.

Co zawiera umowa poręczenia?

Powyższy produkt zawiera kompletny wzór umowy poręczenia dostosowany pod kątem umowy najmu i wszelkich roszczeń z nią związanych. Poręczenie zabezpiecza czynsz najmu, opłaty za zużyte media oraz opłaty do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej. Powyższy wzór umowy poręczenia rozszerza zabezpieczenie na inne wierzytelności z umowy najmu jak np. Szkody w lokalu czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Poręczyciel odpowiada bezwarunkowo i bezterminowo za wierzytelności i roszczenia z umowy najmu. Nie ma przy tym znaczenia czy to zwykła umowa najmu, najem okazjonalny czy instytucjonalny. Poręczenie może zabezpieczyć także wynajem powierzchni użytkowych np. przestrzeni parkingowej czy garażu.