Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Umowa najmu mieszkania

Postanowienia umowy dotyczące odpłatnego udostępniania mieszkania na cele mieszkaniowe, choć korzystają z kodeksowej zasady swobody umów, ograniczane są w pewnym zakresie przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu mieszkania musi uwzględniać i zabezpieczać interesy obu stron, a także jasno określać zasady udostępniania lokalu. Jeśli chcemy wprowadzić własne reguły stanowiące odstępstwo o zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie zmiany na korzyść lokatora a nie właściciela lokalu – tylko wtedy będą ważne i będą mogły być egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

W ramach prowadzonej działalności oferuję pisanie umów najmu mieszkania uwzględniających indywidualne potrzeby oraz oczekiwania klienta, a także aktualny stan prawny. Na życzenie klienta przeprowadzam krótkie szkolenie dotyczące weryfikacji potencjalnego lokatora celem zminimalizowania ryzyka pojawienia się problemów z opłatami czynszowymi. Umowa najmu mieszkania nie musi być zawarta w formie oficjalnego dokumentu, by była ważna. Jednak dla uniknięcia sytuacji problematycznych zaleca się jej sporządzenie w formie pisemnej, która w jasny sposób określa prawa i obowiązki lokatora oraz właściciela zaakceptowane przez obie strony poprzez złożenie podpisów.

W swojej kancelarii adwokackiej zajmuję się sporządzaniem umów zwykłych, najmu okazjonalnego, instytucjonalnego, poręczenia, o dzieło i innych. Podejmuję się również analizy gotowych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami, legalności oraz bezpieczeństwa interesów klienta. Wszystko po to, by uniknąć niekorzystnych zapisów oraz ich negatywnych skutków.