Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Umowa najmu mieszkania

W przepisach kodeksu cywilnego możemy znaleźć regulacje dotyczące zabezpieczenia lokalu przed jego wydzierżawieniem. Zanim jednak się na to zdecydujemy, warto się upewnić, czy osoba, z którą zostanie podpisana umowa najmu mieszkania, jest godna zaufania. Zdarza się, że zawarcie nawet zwykłego kontraktu z niewłaściwym człowiekiem może skutkować poważnymi problemami dla obu stron.

Czym jest najem okazjonalny mieszkania?

Zwykła umowa jest wciąż chętniej wybieraną opcją niż dopuszczalna przez prawo forma najmu okazjonalnego, która znacznie lepiej chroni właściciela przed szkodliwymi działaniami osoby dzierżawiącej. Wspomniany układ umożliwia eksmisję najemcy w przypadku, gdy nie trzyma się ustalonych w niej zapisów lub gdy porozumienie (inaczej umowa najmu okazjonalnego) się kończy. Jeśli najemca nie chce opuścić mieszkania, właściciel musi wysłać żądanie opuszczenia lokalu z podpisem notarialnie poświadczonym, po odebraniu którego zamieszkujący ma 7 dni na przeprowadzkę.

Umowa najmu instytucjonalnego

Oprócz przygotowywania i omawiania z klientami kontraktów zwykłych i okazjonalnych zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, specjalizuję się również w umowach najmu instytucjonalnego. Rozwiązaniem, które przedstawiam głównie przedsiębiorcom, jest dzierżawa instytucjonalna. W tym przypadku właścicielem lokalu nie może być osoba prywatna, lecz firma zarządzająca nieruchomościami. Umowa w formie pisemnej sporządzana jest u notariusza, w której określa się czas będący pewnego rodzaju zabezpieczeniem podczas ewentualnej eksmisji najemcy z mieszkania. Przy najmie instytucjonalnym załącznikiem jest akt notarialny, na podstawie którego można najemcę eksmitować po nadaniu klauzuli wykonalności.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Dzięki konsultacji z zakresu prawa sporządzony kontrakt o charakterze zwykłym, okazjonalnym czy instytucjonalnym, doprecyzuje obowiązki obu stron. Porozumienie okazjonalne i nie tylko powinno przede wszystkim uwzględniać prawdziwe dane osobowe, zawierać opis wspomnianego w niej lokalu, określenie wysokości opłat oraz wskazanie okresu, na jaki zostanie ona zawarta. Musi również wskazywać na prawa najemcy mieszkania i obowiązki stron, np. kto odpowiada za naprawy usterek czy ich koszty. Konsultacje z zakresu prawa w formie online pozwolą poznać zapisy, które warto umieścić w każdym, nawet zwykłym lub instytucjonalnym porozumieniu, aby nie stracić na wynajmie mieszkania.