Najem lokalu w praktyce

Blog o prawach i obowiązkach wynajmującego

Wypowiedzenie umowy najmu

Bywają sytuacje kiedy jedna ze stron umowy najmu lokalu mieszkalnego czy użytkowego chce wcześniej zakończyć współpracę i wypowiedzieć umowę. Często jednak wypowiadane umowy najmu poza rozwiązaniem umowy rodzi inne skutki np. obowiązek zapłaty kary umownej za wcześniejsze zakończenie najmu (jeśli taka kara została zastrzeżona). Często wynajmujący zwłaszcza lokali mieszkalnych głowią się jak i kiedy mogą wypowiedzieć umowę najmu lokalu w sytuacji gdy ograniczeni są postanowieniami ustawy o ochronie praw lokatorów.

W przypadku wypowiadaniu umów lokalu użytkowego również należy mieć na uwadze przepisy kodeksu cywilnego, które w pewnych sytuacjach (np. zaległości w płatności czynszu) narzucają wynajmującemu pewne dodatkowe obowiązki przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu.

W ramach mojej praktyki zawodowej wspieram wynajmujących w kwestiach dotyczących prawidłowego sporządzania umów najmu lokalu mieszkalnego oraz użytkowego na czas określony lub nieokreślony. W imieniu wyjmujących sporządzam i składam wypowiedzenia umowy najmu lokali, dbając o zachowanie odpowiednich procedur.

Wspieram wynajmujących lokale w sytuacji bezumownego korzystania z lokalu przez byłego najemcę.Dziś postanowiłam poruszyć dość ważki temat – jak sprawdzić rzetelność potencjalnego najemcy. Jak ocenić jego wiarygodność finansową? Postawione pytania na pewno zaprzątają również Twoją głowę. Najem Twojego lokalu to inwestycja. Zatem lokator, który przestaje płacić staje się problemem. Jak tego uniknąć? Poprzez weryfikację, legalną, za pomocą dostępnych rejestrów i z odrobiną sprytu.

(więcej…)umowa najmu odszkodowanieUżywanie lokalu bez tytułu prawnego zdarza się w praktyce dość często. Ostatnio odpowiadałam na pytania związane właśnie z sytuacją, gdy właściciel skutecznie rozwiązał z najemcą umowę najmu, a mimo to lokator nie opuścił lokalu.

Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji właścicielowi? Po pierwsze uprawnienie do złożenia pozwu o eksmisję.

Ale co z kosztami? Lokator nadal mieszka w lokalu, zużywa media, nie płaci czynszu, generuje koszty.

Spokojnie. Na szczęście jest na to rada – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

(więcej…)Ostatnio przygotowując się do rozprawy przeglądałam orzecznictwo Sądu Najwyższego. Moją uwagę przykuło orzeczenie, dotyczące zasądzenia odszkodowania z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu lokalu.  Otóż sądy niższych instancji uznały, iż umowa najmu lokalu użytkowego, która została zawarta na czas oznaczony nie została prawidłowo wypowiedziana przez najemcę.

(więcej…)Wypowiedzenie umowy najmuJeden z klientów polecił mi pewne forum internetowe, na którym przeczytał, że może wypowiedzieć najemcy umowę bez wypowiedzenia. Wiedziona ciekawością, wpisałam adres w wyszukiwarkę. Strona powoli się ładowała, odsłaniając kolorową tabelkę rozdzielającą różne tematy i wątki dyskusji pomiędzy Internautami. Moją uwagę przykuło pytanie użytkownika: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym. Wątek był “rozgrzany do czerwoności”. Zajrzałam.

(więcej…)wypowiedzenie umowy najmu lokaluWypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego to temat bardzo popularny. Wynika to z dwóch rzeczy: konieczności wypowiedzenia umowy (najczęściej przez wynajmującego) oraz braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Dziś opowiem Ci o ważnym elemencie w procesie wypowiadania umowy najmu w sytuacji, gdy lokator zalega z zapłatą czynszu.

Dlaczego muszę uprzedzić najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy?

(więcej…)

Close