Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Stan prawny nieruchomości

W dobie rosnącej inflacji, dodruku pieniądza i niepewności na rynku gospodarczym wielu inwestorów poszukuje bezpiecznej przystani chcąc lokować swoje pieniądze w nieruchomościach. Czasami zdarza się,  jednak, że mamy przed sobą atrakcyjną okazję inwestycyjną związaną z nieruchomością, ale … okazuje się, że jest ona obarczona wielkim bałaganem w księdze wieczystej.

Inna sytuacja. Kamienica będąca w danej rodzinie od pokoleń. Tak się jednak złożyło, że w pewnym momencie współwłaściciele przestali dbać o regulowanie kwestii związanych z spadkobraniem i w księdze wieczystej figurują od dawna nieżyjący dziadkowie lub prapradziadkowie. Jak w takiej sytuacji zarządzać taką nieruchomością?

(więcej…)