Najem lokalu w praktyce

Blog o prawach i obowiązkach wynajmującego

W poprzednim artykule dość ogólnie przybliżyłam, czym jest umowa najmu okazjonalnego. Scharakteryzowałam jej wady i zalety. Dziś postaram się przedstawić  trochę bardziej szczegółowo, dlaczego ten rodzaj umowy jest dla ciebie korzystny. Tak jak wspomniałam w poprzednim wpisie, umowa najmu okazjonalnego ułatwia przeprowadzenie eksmisji lokatora z twojego lokalu.

(więcej…)

najmu okazjonalnegoWynajmujący coraz chętniej sięgają po umowę najmu okazjonalnego jak remedium na uciążliwego lokatora. Wciąż jednak świadomość – odnośnie korzyści jakie wiążą się z tą umową – jest niewystarczająca. Jaka to korzyść? Szybsza eksmisja lokatora z Twojego lokalu.

Ostatnio czytałam ciekawy artykuł na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która przeprowadziła wśród pośredników nieruchomości ankietę pod nazwą Bezpieczny Najem. Rezultatem ogólnopolskiej akcji jest wniosek, iż najczęściej podpisywaną umową najmu jest zwykła, standardowa umowa. Wynajmujący unikają umów najmu okazjonalnego. Aż 80 proc. badanych przygotowało mniej niż 5 proc. tego rodzaju dokumentów. Powód? Chęć uniknięcia dodatkowych kosztów lub zbyt mała wiedza na temat najmu okazjonalnego.

Może warto spojrzeć na umowę najmu okazjonalnego jako na inwestycję w bezpieczny najem?

(więcej…)

Close