Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Dochodzenie czynszu najmu

Dochodzenie zaległego czynszu najmu i innych opłat jest bolączką dla właścicieli lokali. Minął termin płatności czynszu określony w umowie a miesięczna rata nie wpłynęła. Często zdarza się, że najemcy płacą czynsz w mniejszej wysokości lub pomijają płatności za korzystanie z lokalu.

Dochodzenie zaległego czynszu przed sądem

Sposobem przymuszenia najemcy do powzięcia odpowiedzialności za swoje zobowiązania wynikające z umowy najmu jest złożenie sprawy w sądzie. W ramach swojej praktyki zawodowej pomagam wynajmującym w tym zakresie na dwa sposoby.

  1. Wspieram wiedzą merytoryczną właściciela lokalu, który chce samodzielnie założyć i prowadzić sprawę przeciwko najemcy. Taka pomoc najczęściej odbywa się w formie konsultacji prawnych.
  2. Reprezentuję właścicieli lokali w spawach przed sądem o dochodzenie czynszu najmu.

Często doradzam wynajmującym podjęcie działań przedsądowych zmierzających do  zebrania materiału dowodowego. Czynności te mają również pomóc najemcy na podjęcie dobrowolnej decyzji o zapłacie zaległego czynszu.

Dochodzenie zaległego czynszu – rodzaje postępowań

Reprezentuję klientów w postępowaniu sądowym na różnych jego etapach. Dochodzenie zaległego czynszu możliwe jest w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-SAD), w postępowaniu upominawczym.

Zdarzają się też sprawy, w których jednocześnie obok eksmisji domagam się zapłaty zaległych świadczeń na rzecz wynajmującego. Wspieram swoją wiedzą i doświadczeniem indywidualnych wynajmujących jak i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zajmujący się zarządzaniem najmem lokal,  mogą także zwrócić się do mnie o wsparcie merytoryczne.

Generalnie wszczynając postępowanie sądowe reprezentuję klienta, aż do uzyskania rozstrzygnięcia sprawy. Sporządzam pozew i dalsze pisma procesowe. Wnoszę o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania.  Wszystko zależy od aktywności i kreatywności pozwanego najemcy. Na bieżąco informuję wynajmującego o stanie sprawy, odpowiada na pytania związane z prowadzoną sprawą.

Dochodzenie zaległego czynszu u komornika

Po zakończeniu postępowania sądowego, gdy nakaz zapłaty lub wyrok się uprawomocni należy nadać na orzeczenie klauzulę wykonalności. Reprezentuję klientów w postępowaniu klauzulowym. Kolejnym etapem jest wszczęcie u komornika postępowania egzekucyjnego.

Wszczynając postępowanie egzekucyjne wiąże się ze wskazaniem komornikowi majątku, do którego może sięgnąć egzekucja. Ewentualnie jeżeli nie wiemy gdzie i jaki majątek posiada dłużnik – należy złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

W postępowaniu egzekucyjnym staram się na bieżąco informować klienta o stanie egzekucji. Ewentualnie wspierać wynajmującego w  czynnościach zmierzających do ujawnienia majątku (np. postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika.