Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Umowa najmu okazjonalnego – wzór wraz z kompletem załączników

489,00  (zawiera 23% VAT)

Kompletny wzór umowy najmu okazjonalnego wzbogacony o komplet niezbędnych załączników:

  • wzór umowy w formacie docx i pdf
  • protokół zdawczo odbiorczy (wzór)
  • aneks do umowy najmu (przedłużenie umowy najmu)
  • oświadczenie najemcy o wskazaniu innego lokalu zastępczego
  • oświadczenie właściciela lokalu zastępczego w przedmiocie zgody na zamieszkanie najemcy
  • zgłoszenie formy opodatkowania umowy
  • oświadczenie o zgłoszeniu umowy najmu do urzędu skarbowego
  • oświadczenie współwłaściciela lokalu (małżonek) o zgodzie na najem lokalu

Jedyny na polskim rynku pakiet zawierający komplet dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego.

Rozbudowana umowa oparta o doświadczenie podczas kilkuletniej współpracy z wynajmującymi. Umowa zawiera szereg zapisów, które umożliwiają zakończenie współpracy z najemcą. Rozbudowany katalog przyczyn wypowiedzenia umowy chroni wynajmującego i umożliwia szybsze i skuteczniejsze wypowiedzenie umowy. Umowa zawiera doprecyzowane prawa i obowiązki najemcy w zakresie korzystania z lokalu, szczegółowo określony sposób rozliczania mediów i uiszczania czynszu.

Dodatkowo umowa została opatrzona dodatkowymi komentarzami w chmurkach, dzięki którym zrozumienie struktury umowy oraz stosowanie jej zapisów w praktyce jest proste i skuteczne.

Kategoria:
Opis

Umowa najmu okazjonalnego – wzór z kompletem dokumentów niezbędnych przy bezpiecznym zawieraniu umowy najmu Twojego lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego to coś więcej niż uproszczona procedura eksmisji lokatora.

Przede wszystkim to wyłączenie stosowania większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Już nie musisz wypowiadać umowy najmu tylko z przyczyn określonych w ustawie. Przepisy prawa umożliwiają przy najmie okazjonalnym wypowiedzieć umowę w duchu kodeksu cywilnego tj. z przyczyn w umowie określonych.

Najemca przed notariuszem  w formie aktu notarialnego poddaje się egzekucji w zakresie opuszczenia Twojego lokalu i opróżnienia go z rzeczy. W przypadku problemów – nie potrzebny jest pozew o eksmisję, rozprawa wyrok. Wystarczy nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny. Nie martwisz się lokalem socjalnym ani ograniczeniami w zakresie terminów eksmisji (okres ochronny jesienno- zimowy).