Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Prawo najmu lokali – sporządzanie umów i pisanie pozwów

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferuję wsparcie w sprawach związanych z najmem lokalu. Wspieram właścicieli nieruchomości na ich drodze w bezpiecznym inwestowaniu w najem lokali mieszkalnych – zarówno przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy, jak i przy sytuacjach problematycznych związanych z odpłatnym udostępnieniem mieszkania. Udzielam porad klientom jak zweryfikować potencjalnego lokatora przed zawarciem umowy, sporządzam umowy zabezpieczające interesy obu stron, a także pomagam w rozwiązywaniu sporów związanych między innymi ze zniszczeniem mienia, zaległymi opłatami, bezumownym korzystaniem z mieszkania i nie tylko.

Świadczone przeze mnie usługi w tym zakresie to nie tylko porady prawne online, ale też pisanie umów najmu, pisanie pozwów o zapłatę czynszu, analiza umów najmu, dochodzenie zaległego czynszu oraz odszkodowania za bezprawne korzystanie z lokalu, sprawy o eksmisję. Podejmuję się również reprezentowania klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym – także w postępowaniu karnym (związanym np. ze zniszczeniem lokalu).

Sporządzanie umów najmu

 • zwykła umowa najmu– standardowa umowa najmu najczęściej zawierana w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Tworzę wzór umowy dostosowany do Twoich potrzeb po wcześniejszej konsultacji. Umowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w kodeksie cywilnym.
 • umowa najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego – tworzę wzór umowy najmu okazjonalnego (lub instytucjonalnego dla przedsiębiorców) dostosowany do Twoich potrzeb. Przed rozpoczęciem prac nad umową, w pierwszej kolejności konsultuję się z Tobą, aby uzyskać niezbędne informacje na temat lokalu, Twoich oczekiwań związanych z najmem i samym najemcą. Finalnie w ramach usługi  otrzymasz umowę najmu zgodną z obowiązującymi przepisami prawa wraz z załącznikami, regulującą  prawa i obowiązki stron umowy z szczególnym uwzględnieniem uprawnień wynajmującego.
 • umowa poręczenia – Umowa poręczenia stanowi świetny sposób na zabezpieczenie płatności czynszu najmu. Dyscyplinuje lokatora, ponieważ ma on świadomość, że jego zaniechanie w płatności czynszu obciąży poręczyciela. Z drugiej strony Ty jako wynajmujący uzyskujesz możliwość domagania się zapłaty czynszu nie tylko od samego najemcy, ale w razie problemów, możesz żądać zapłaty zaległego czynszu od poręczyciela. O zaletach umowy poręczenia możesz poczytać tutaj.  Jeżeli masz obawy, czy lokator będzie wywiązywał się z umowy – poręczenie jest dla Ciebie.
 • umowa o dzieło – Nabyłeś mieszkanie wymagające gruntownego remontu? Chcesz skorzystać z usług firmy budowlanej, ale obawiasz się czy wszystko zostanie wykonane na czas? Chcesz zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami z terminowością i jakością wykonania remontu? Świetnie trafiłeś. Przygotuję dla Ciebie umowę, z którą bez obaw rozpoczniesz współpracę z wybraną firmą budowlaną.
 • inne umowy

Analiza umów

Na moim blogu uczę, że dobra umowa najmu = bezpieczna inwestycja Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej problemów rodzą umowy najmu źle skonstruowane, opracowane na bazie wzoru z internetu, nie regulujące dostatecznie kluczowych elementów stosunku najmu.

Analizuję przesłane mi umowy oraz sporządzam nowe umowy na konkretne potrzeby.

Jeżeli:

 • dostałeś umowę do podpisania i potrzebujesz dokonać jej analizy,
 • chcesz dać komuś umowę i posiadasz jakiś wzór, ale nie masz pewności czy jest legalny oraz czy wystarczająco zabezpiecza Twoje interesy,

odezwij się do mnie i zobaczymy co możemy z tym zrobić.

Reprezentacja w sporach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym

 • dochodzenie zaległego czynszu z umowy najmu – najczęstszy problem, z którym borykają się wynajmujący. Aby przyspieszyć procedurę uzyskania nakazu zapłaty mogę w Twoim imieniu złożyć pozew w E-Sądzie w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – Lokator pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy nadal zamieszkuje w Twoim lokalu? Możesz domagać się od niego odszkodowania.
 • dochodzenie odszkodowania od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego najemcy – Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku (np. eksmisyjnego), właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
 • odszkodowania z tytułu zniszczeń lokalu mieszkalnego – reprezentacja w postępowaniu przeciwko najemcy jak i przeciwko ubezpieczycielowi.
 • sprawy o eksmisję – pomogę Ci prawidłowo wypowiedzieć umowę najmu oraz przeprowadzić przez proces eksmisji (postępowanie sądowe + egzekucyjne).
 • sprawy karne – w zależności od sytuacji mogę być Twoim pełnomocnikiem (gdy zostaniesz pokrzywdzony) lub obrońcą. Wbrew pozorom sprawy z zakresu najmu mogą skończyć się postępowaniem przed organami ścigania np. w przypadku zniszczenia Twojego lokalu lub naruszenia miru domowego czy nielegalnej eksmisji.
 • postępowanie egzekucyjne – Jako Twój pełnomocnik będę poszukiwać majątku dłużnika i współpracować z komornikiem przy egzekucji.

 

Za świadczone usługi pobieram wynagrodzenie, którego wysokość wspólnie ustalamy w umowie.

Jeżeli interesuje Cię współpraca ze mną i moją Kancelarią, napisz proszę.

  Wysyłając do mnie wiadomość przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

  Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Barbara Król – Frąckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Król – Frąckiewicz (ul. 3 Maja 5/2, 40-096 Katowice). Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

  W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: krol@3kancelarie.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.