Najem lokalu w praktyce

Blog o prawach i obowiązkach wynajmującego

O mnie

Kim jestem?

Jestem adwokatem. Decyzję o wkroczeniu na tą ścieżkę zawodową podjęłam w liceum. Impulsem były zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, w ramach których udaliśmy się do Sądu Rejonowego. Pamiętam jak chłonęłam atmosferę panującą w budynku sądu. Uczestniczyliśmy z klasą na rozprawie, jako publiczność. Zobaczyłam jak wygląda praca adwokata i sędziego (to była rozprawa w sprawie cywilnej). Adwokat wstał i wygłosił elokwentną i porywającą mowę końcową podsumowującą powództwo. Porwał również i mnie. Od tego momentu wiedziałam, że chcę być adwokatem.

Swoją przygodę z salą sądową rozpoczęłam już w trakcie studiów, odbywając praktyki w sądach rejonowych w Katowicach. Podczas aplikacji adwokackiej uczestniczyłam w dziesiątkach spraw, w tym związanych z najmem lokali mieszkalnych. W głównej mierze reprezentowałam wynajmującego (Spółdzielnia mieszkaniowa). Współpraca ze Spółdzielnią zaowocowała zgłębieniem problemów, jakie wiążą się z wynajmowaniem lokali mieszkalnych.

Dlaczego specjalizacja z zakresu najmu lokali?

Tematyka najmu może wydaje się prosta, jednakże w rzeczywistości zagadnienie to jest bardziej skomplikowane i łączy w sobie materie z różnych dziedzin prawa (głównie prawa zobowiązań, ale również prawa procesowego), w tym nawet prawa karnego (np. sprawy z zakresu naruszenia miru domowego przez wynajmującego, czy stosowanie gróźb w celu skłonienia najemcy do zapłaty czynszu). Tematyka najmu lokali mieszkalnych niesie wiele ciekawych zagadnień i problemów, o których będę pisać na tym blogu.

Prowadzę swoją kancelarię adwokacką w Katowicach. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Udzielam porad prawnych, także telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Close