Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

co może współwłaściciel?

W dobie rosnącej inflacji, dodruku pieniądza i niepewności na rynku gospodarczym wielu inwestorów poszukuje bezpiecznej przystani chcąc lokować swoje pieniądze w nieruchomościach. Czasami zdarza się,  jednak, że mamy przed sobą atrakcyjną okazję inwestycyjną związaną z nieruchomością, ale … okazuje się, że jest ona obarczona wielkim bałaganem w księdze wieczystej.

Inna sytuacja. Kamienica będąca w danej rodzinie od pokoleń. Tak się jednak złożyło, że w pewnym momencie współwłaściciele przestali dbać o regulowanie kwestii związanych z spadkobraniem i w księdze wieczystej figurują od dawna nieżyjący dziadkowie lub prapradziadkowie. Jak w takiej sytuacji zarządzać taką nieruchomością?

(więcej…)

Jak zaskarzyc uchwale wspolnoty

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają z różną częstotliwością oraz dotyczą różnych kwestii. Najczęściej uchwały zapadają w związku z zarządem części wspólnych nieruchomości. Mogą dotyczyć np. opłat na poczet remontu dachu, renowacji windy itp. Co jednak, gdy taka uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa lub umową właścicieli lokali? Co zrobić, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej godzi w  interesy właściciela lokalu?

Właściciel lokalu mieszkalnego nie pozostaje bez ochrony w takiej sytuacji. Może bowiem przed sądem zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.

Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej? Kto zaskarża uchwałę?

(więcej…)