Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Najem lokalu - Blog i porady prawne

Jak poradzić sobie ze sprawami związanymi z użytkowaniem lokalu z uwzględnieniem reguł kodeksu cywilnego? Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy najmu niekoniecznie musi skończyć się w sądzie! Porady prawne umożliwią zapoznanie się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju spraw także ewentualnego odstąpienia od zawartego kontraktu. Aby dojść do porozumienia, warto znać swoje obowiązki oraz regulacje prawa, które przybliżane są w procesie doradztwa.

Porady obejmują swoim zakresem nie tylko odstąpienie czy wypowiedzenia umowy najmu, ale również kwestie sporządzania zgodnych z przepisami dokumentów, tj. umów. Doradztwo dotyczące okresu rozwiązania kontraktów jest przeznaczone dla osób, które w trybie natychmiastowym z różnych przyczyn chcą zmienić miejsce zamieszkania lub zmuszone są do jego opuszczenia.

Porady w sprawie nieruchomości, w szczególności dotyczące odstąpienia lub rozwiązanie, wypowiedzenia kontraktu najmu, mogą pozwolić dostosować się do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów w tym art. 11. Doradztwo prawne dotyczące wspomnianych kwestii może odbywać się w formie online, co pozwala na udzielanie pomocy prawnej klientom z całej Polski.

Kara umowna w umowie najmuOstatnio na łamach „Rzeczpospolitej” przeczytałam dość ciekawy artykuł o wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otóż Sąd orzekł (sygn. wyroku: sygnatura akt: XVII Amc 1936/14), iż zapis w umowie najmu nakładający na najemcę karę umowną z tytułu przedwczesnego wypowiedzenia umowy najmu jest klauzulą niedozwoloną i nie wiąże najemcy.

(więcej…)

jak zabezpieczyc platnosc czynszu najmuWzory umów najmu, z których najczęściej korzystają wynajmujący zawierają wiele ogólnych postanowień. Umowy takie zawierają podstawowe zapisy mające na celu uregulowanie praw i obowiązków najemcy i wynajmującego. Czasami jednak warto pochylić się nad umową i zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia np. dotyczące odsetek za opóźnienie w przypadku problemów z zapłatą czynszu.

Czym są odsetki umowne?

(więcej…)

odstapienie od umowy najmu lokalu mieszkalnegoOdstąpienie od umowy najmu lokalu – kiedy jest możliwe?

Ostatnio zgłosił się do mnie klient. Był zaskoczony decyzją sądu, która nie była po jego myśli. Otóż, ów klient był właścicielem lokalu mieszkalnego. W umowie najmu zawarł zapis, iż „nie dokonanie przez Najemcę w uzgodnionym umową terminie wpłaty kaucji lub czynszu za pierwsze trzy okresy najmu, oznaczać będzie, że Najemca od niniejszej umowy odstępuje”. Klient chciał się zabezpieczyć na wypadek nierzetelności lokatora i jak najszybciej zakończyć z nim najem w przypadku braku płatności. Niestety lokator faktycznie zaczął zalegać z czynszem i to już po pierwszym miesiącu trwania umowy.

(więcej…)