Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – Najczęściej zadawane pytania

Wypowiedzenie umowy najmuJeden z klientów polecił mi pewne forum internetowe, na którym przeczytał, że może wypowiedzieć najemcy umowę bez wypowiedzenia. Wiedziona ciekawością, wpisałam adres w wyszukiwarkę. Strona powoli się ładowała, odsłaniając kolorową tabelkę rozdzielającą różne tematy i wątki dyskusji pomiędzy Internautami. Moją uwagę przykuło pytanie użytkownika: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym. Wątek był „rozgrzany do czerwoności”. Zajrzałam.

Sięgnęłam po kubek z gorącą herbatą, który zawisnął w mojej dłoni przez dłuższą chwilę. Lektura tego forum była wciągająca niczym dobry kryminał. Napięcie rosło z każdą kolejną wypowiedzią. Emocje użytkowników można było wyczuć za pośrednictwem ekranu komputera. Pomysły wynajmujących, w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę były na prawdę bardzo interesujące. Niestety w większości przypadków niezgodne z ustawą. Poniżej zamieściłam najczęściej pojawiające się MITY na temat wypowiedzenia umowy najmu na czas określony.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu na czas określony w każdym czasie. – MIT

Muszę Cię zmartwić. Jako wynajmujący nie możesz wypowiedzieć umowy najmu na czas określony lokalu mieszkalnego w dogodnym dla Ciebie momencie.  Często w popularnych wzorach umów znajduje się zapis, iż strony mogą wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niestety, w przypadku wynajmującego zasada ta nie znajduje zastosowania. Wprawdzie kodeks cywilny przewiduje w art. 673 regulację, iż Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Jednakże regulacja ta będzie odnosił skutek tylko do najemcy. Zatem, jeżeli masz w swojej umowie najmu lokalu zapis przewidujący wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem np. jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – pamiętaj, że z tego zapisu skorzysta tylko lokator. Ty jako wynajmujący możesz wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach określony w art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga – wypowiedzenie umowy najmu na czas określony możliwe jest w sytuacji, gdy umowa zawiera klauzulę, która przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony , niż upływ czasu na jaki została zawarta.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez wypowiedzenia – MIT

Czasami w umowach najmu na czas określony znajdują się zapisy, iż w przypadku braku płatności czynszu  wynajmujący może rozwiązać umowę najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Niestety jest to marzenie ściętej głowy. Jeżeli masz w swojej umowie taki zapis to jest on bezskuteczny w stosunku do lokatora, a w przypadku pozwu o eksmisję, Sąd uzna, iż takie „rozwiązanie” umowy nie doszło do skutku i oddali pozew. Ty jako wynajmujący jesteś związany postanowieniami ustawy o ochronie praw lokatorów i możesz wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w każdej formie – MIT

Niestety nie możesz lokatorowi rozwiązać umowy najmu na czas określony za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon albo zjawiając się w lokalu i  oświadczyć, iż wypowiadasz najemcy umowę. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego musi być dokonane na piśmie i zawierać wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Dlaczego? Ponieważ brak zachowania formy pisemnej będzie traktowane jakbyś nigdy tej umowy nie wypowiedział. Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje skutek nieważności takiego wypowiedzenia. Art. 11 ustawy stanowi, iż wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Zatem jak widzisz, nie zawsze masz możliwość swobodnego wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Gdybyś miał wątpliwości, kiedy możesz złożyć wypowiedzenie umowy najemcy, nie wahaj się i napisz do mnie.

 

Przeczytaj również:

Uprzedzenie o wypowiedzeniu umowy najmu

Odstąpienie od umowy najmu

Zastrzeżenie kary umownej w umowie najmu