Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

najem okazjonalny

Najem okazjonalny jest umową najmu lokalu mieszkalnego przewidzianą przez ustawę o ochronie praw lokatorów.  Z tej formy najmu mogą skorzystać właściciele lokali mieszkalnych będący osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali. Umowa najmu okazjonalnego wyłącza stosowanie przeważającej większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Między innymi przepisy o okresie ochronnym przed eksmisją, czy też przepisy o obligatoryjnym wypowiedzeniu umowy najmu z przyczyn wskazanych w ustawie.

Zatem wynajmujący zawierając umowę najmu okazjonalnego w myśl art. 673par 3 k.c. ma możliwość dowolnie kreować przyczyny wypowiedzenia umowy najmu. Jest to ogromna zaleta w porównaniu do zwykłej umowy najmu.

Najem okazjonalny obwarowany jest pewnymi formalnościami. Umowa musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. Dodatkowo najemca składa u notariusza oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie opuszczenia i opróżnienia z rzeczy najmowanego lokalu. Dodatkowo najemca przedstawia oświadczenie o wskazaniu adresu pod który się wyprowadzi w przypadku eksmisji oraz oświadczenie właściciela lokalu, iż takiego lokatora przyjmie pod swój dach.

Najem okazjonalny przewiduje uproszczoną formę eksmisji. Po zakończeniu umowy lub jej wcześniejszym rozwiązaniu wynajmujący wysyła żądanie opuszczenia lokalu w terminie 7 dni. Jeżeli najemca nadal nie opuszcza lokalu, wynajmujący składa do sądu rejonowego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. W tym akcie znajduje się oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Po nadaniu klauzuli wykonalności, wynajmujący od razu składa wniosek do komornika o wszczęcie eksmisji.