Loader
 

Najem w praktyce

Blog o prawach i obowiązkach wynajmującego

wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest procesem czasochłonnym, a nie raz skomplikowanym. Wiele zależy od umowy najmu jaką posiada wynajmujący. W przypadku zwykłej umowy najmu lokalu mieszkalnego, wynajmujący już na wstępie ma poważny problem. Otóż dla zwykłej umowy najmu, zastosowanie znajduje ustawa o ochronie praw lokatorów. A w szczególności jej jeden artykuł – art. 11 ist 1 i 2 u.o.p.l.

Otóż ustawa stanowi, że wynajmujący może zwykłą umowę najmu wypowiedzieć tylko i wyłącznie z przyczyn wskazach w ustawie. A są to:

1)pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2)jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3)wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4)używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

Wypowiedzenie umowy najmu to oświadczenie woli składane jednej stronie umowy przez drugą.

wypowiedzenie umowy najmu lokaluWypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego to temat bardzo popularny. Wynika to z dwóch rzeczy: konieczności wypowiedzenia umowy (najczęściej przez wynajmującego) oraz braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Dziś opowiem Ci o ważnym elemencie w procesie wypowiadania umowy najmu w sytuacji, gdy lokator zalega z zapłatą czynszu. Tym elementem jest uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy.

Dlaczego muszę uprzedzić najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy?

(więcej…)